Zawarcie umowy sprzedaży samochodu

Zakup samochodu musi być sformalizowany prawnie. W trakcie transakcji sprzedający i kupujący zawierają umowę sprzedaży samochodu. W tym artykule wyjaśnię, czy umowa kupna-sprzedaży samochodu jest konieczna, do czego służy i jak ją prawidłowo wypełnić.

Czy i dlaczego konieczna jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu dokumentuje transakcję i jej warunki między kupującym a sprzedającym, dlatego sporządzenie umowy jest niezbędne do ochrony praw i interesów stron. W ramach umowy kupna sprzedaży auta jedna strona przenosi własność samochodu na drugą stronę, a druga zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu.

Czas, w którym sprzedający przekazuje samochód kupującemu

Najczęściej samochód jest przekazywany nowemu właścicielowi zaraz po przekazaniu pełnej kwoty. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kupujący płaci w ratach. Warunki te muszą być uwzględnione w umowie. Dokument ten określa, jaka kwota została wypłacona, jaka kwota zostanie wypłacona i do kiedy.

Dokumentacja i kompletność techniczna pojazdu

Na przykład samochód jest sprzedawany bez kompletu opon zimowych, co jest uwzględnione w umowie. Nabywca nie będzie mógł później twierdzić wobec sprzedawcy, że czegoś mu brakowało. Jeśli podpisał umowę, oznacza to, że był świadomy tego faktu i zgodził się z nim.

Stan techniczny samochodu

Na przykład samochód ma uszkodzenia powypadkowe, a nabywca, wiedząc o tym fakcie, kupuje go, aby odrestaurować go po niższej cenie. Wszystkie wady samochodu powinny być wymienione w umowie, aby kupujący nie mógł powiedzieć, że o nich nie wiedział i nie mógł wnieść roszczeń.

Istnienie zastawu na samochodzie

Kierowcy, którzy zaciągnęli kredyt pod zastaw swojego samochodu, czasami nie są w stanie spłacać rat, więc sprzedają samochód. Nie jest to zabronione przez prawo. Nabywca przejmuje samochód, a wraz z nim dług także ewentualny dług.

Oznacza to, że płaci on sprzedawcy tylko część kwoty, którą już wpłacił na poczet kredytu, a resztę wpłaca do instytucji kredytowej, która wyjmie samochód spod zastawu. Nabywca może też zapłacić sprzedawcy całą wartość rynkową samochodu, a sprzedawca reguluje dług i zwalnia samochód z zastawu.

Wszystkie te warunki muszą być określone w umowie kupna-sprzedaży. Warunki transakcji mogą się różnić, a umowa musi je zawierać, chroniąc strony przed oszustwem. Podpisując dokument, strony potwierdzają, że w pełni zapoznały się z warunkami umowy i zgadzają się na nie oraz zobowiązują się do ich wypełnienia w określonym terminie.